به اطلاع می رساند با توجه به نزدیک شدن به پایان اعتبار مجوزهای طرح ترافیک سالیانه دوره 1395 و صدور مجوزهای طرح ترافیک سال 1396 ، تعویض مجوزهای طرح ترافیک سال 1395 امکانپذیر نمی باشد.

لطفا در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید :

عناوین شماره تماس
کارشناس مجوزهای کامیون و رسیدگی به جرائم دوربین کارت های طرح ترافیک سالیانه 96018865
کارشناس کارت های شناور سالیانه و جرائم دوربین مربوط به کارت های شناور 96018865
مجوز های طرح ترافیک روزانه (از طریق شماره گیری #137* با تلفن همراه)

تلفن گویای 137 عدد 5

پیگیری موضوعات ترافیکی

کارشناس مجوز های طرح ترافیک روزانه و هفتگی (از طریق سایت) 96018861
کارشناس دفاتر خدمات الکترونیک شهر و خودروهای هیبریدی 96018868
تماس های متفرقه مربوط به واحد صدور مجوز طرح ترافیک 96018976  96018864  96018604
کارشناس درخواست های سهمیه ای و صدور المثنی 96018867
کارشناس تعویض کارت های طرح ترافیک سالیانه 96018863
پیگیری نامه های ارجاعی 96018897 - 96018810


محدوده طرح ترافیک